Få yderligere information på sundhed.dk og se vores priser

God tandpleje skaber velvære

Vi udfører alle typer behandling på klinikken, så du altid er i trygge hænder.
Her kan du læse mere om vores behandlinger. Du er også velkommen til at kontakte os hvis du har yderligere spørgsmål.

Almindeligt tandeftersyn

Ved et tandeftersyn undersøges tænder, tandkød, slimhinder og tyggefunktion. Hvert andet år indgår en røntgenundersøgelse hvor man screener for huller mellem tænderne. Intervallet for et eftersyn justeres efter den enkeltes behov og kan variere mellem 3-12 måneder.

Tandrensning

Indgår i det almindelige eftersyn. Vi renser tænderne for bakteriebelægninger og tandsten og afslutter med polering af tænder og fyldninger.

Forebyggende tandpleje

Eftersyn, røntgenundersøgelse og tandrensning er i sig selv forebyggende behandlinger, men er der sket mindre skader kan videreudvikling ofte forebygges. Vi bruger en række forebyggelsestiltag, heriblandt højkoncentreret fluorgel, lakering af følsomme tandhalse samt instruktion i brug af tandplejemidler.

Akut smertebehandling

En tandpine kan give kraftige symptomer. Disse kan ofte afhjælpes ved kortvarige tiltag som fjerner smerten og den endelige behandling kan udførres på et senere tidspunkt. Ved akut opstået smerte bedes man aftale en tid tidligt på dagen, så vi har mulighed for at tilrettelægge behandlingen hurtigst muligt.

Rodbehandling

Får din tand et så dybt hul at det når ind til nerven går der betændelse i denne. Ved en rodbehandling fjernes denne betændelse og man desinficerer det hulrum nerven sad i. Hulrummet fyldes efterfølgende og man lader tanden hele i 6 måneder. Da der ofte er tale om en meget destrueret tand, er det efter ophelingsperioden nødvendgt at genopbygge tanden med en krone.

Æstetisk tandpleje

Ved “kosmetisk” tandpleje laves alle tænderne helt hvide. Dette er ofte ikke hensigtsmæssigt og kan give et falsk udtryk. Ved æstetisk tandpleje laves tænderne naturlige så de passer til de andre tænder og ens alder.

Tandblegning

Igennem livet misfarves tænderne af de ting vi drikker og spiser. Ved en tandblegning kan man trække de farvestoffer ud som en tand har optaget. Det kan dreje sig om en enkelt, ofte rodbehandlet, tand eller et helt tandsæt.

Behandling med bideskinner

Tænder slides igennem livet og har man tendens til at skære tænder om natten er det ofte nødvendigt at ligge med en bideskinne. Er man plaget af hovedpine eller muskelømhed når man vågner om morgenen er dette ofte også muligt at behandle med en bideskinne.

Behandling med akupunktur

Lider du af tandlægeskræk kan dette ofte afhjælpes med akupunktur. Ligeledes kan kraftige reflekser fra svælget afhjælpes med denne teknik.

Tandregulering

Har du en skæv tand eller et lidt for stort mellemrum, kan dette oftest behandles efter kortvarig regulering. Vi har tilknyttet en specialtandlæge indenfor området som både bruger indvendige og udvendige bøjler samt usynlige skinner.

Krone- og brobehandling

Rodbehandlede tænder eller tænder med meget stor destruktion kan ofte genopbygges med en krone. Vi former og scanner tanden digitalt, hvorefter kronen produceres indenfor ganske kort tid. Med denne teknik er det muligt at cementere den nye krone samme dag. Mangler man en tand kan man behandle med en bro. Her tilpasses de to nabotænder hvorefter man indsætter tre sammenhængende kroner som erstatning for den manglende tand.

Implantatbehandling

Mangler man en tand, og ønsker man at bevare de to nabotænder intakte, kan tanden erstattes med et implantat. Et implantat en en kunstig rod der indsættes i knoglen og på denne sætter man en krone.

Ønsker man erstatning af flere tænder er det muligt at bygge en bro på flere implantater. Indgrebet foregår i lokalbedøvelse og er smertefrit.

På klinikken benytter vi, ligesom på Rigshospitalet, implantater af allerhøjeste kvalitet fra Astra Tech. Læs mere om et af verdens mest anderkendte og gennemtestede tandimplanter her: www.implantsforlife.dk

Parodontosebehandling

Ved længerevarenede tandkødsbetændelse er der risiko for at man mister knogle og støttevæv omkring tænderne. Behandles denne tilstand ikke risikerer man at tanden løsner sig og mistes. Parodontosebehandling drejer sig primært om ekstrem omhyggelig tandrensning samt opretholdelse af god mundhygiejne. Alt efter om tilstanden er i ro eller aktiv sætter vi ind med kort interval, 3-4 måneder.

Kirurgisk fjernelse af visdomstænder

Giver en visdomstænder akutte symptomer mere end to gange eller er der risiko for at den kan skade nabotanden bør den fjernes. Indgrebet foregår under lokalbedøvelse og sterile forhold.

Kirurgisk rodbehandling

5% af alle rodbehandlede tænder heler ikke som vi forventer. Han man symptomer fra en rodbehandlet tand, eller kan man på røntgenbilledet se at der stadig er betændelse omkring rodspidsen, kan man behandle det kirurgisk. Under indgrebet, som foregår i lokalbedøvelse, rodfyldes roden “oppe fra” og betændelsen elimineres.

Kirurgisk parodontosebehandling

Hvis man efter endt parodontosebehandling med efterfølgende kontrolfase konstaterer enkelte tænder hvor der stadig ses betændelse, kan disse behandles kirurgisk. Under indgrebet, som foregår i lokalbedøvelse, lægges tandkøddet skånsomt til side og betændelsen elimineres.

Parodontose omkring implantater

Et implantat kan lige som en naturlig tand få parodontose. Er det ikke muligt at standse sygdommen via omhyggelige rensninger har man mulighed for at behandle kirurgisk. Man behandler under lokalbedøvelse hvor tandkøddet skånsomt lægges til siden. Betændelsen fjernes og i enkelte tilfældes fyldes defekterne med knogle.

Hel- og delproteser

En helprotese kan erstatte mistede tænder i en hel tandbue. Ved delproteser har man stadig enkelte tænder tilbage som protesen kan fastgøres til. Proteser kan fungere som permanente løsninger eller som midlertidige tænder i.f.m. implantatindsættelse.

Invisalign

Har du en skæv tand eller et lidt for stort mellemrum, kan dette oftest behandles efter kortvarig regulering med Invisalign. Vi tilbyder den anerkendte usynlige tandregulering Invisalign.

Læs mere om Invisalign

LIDER DU OGSÅ
AF
TANDLÆGE-
SKRÆK?

Cirka 10 % af Danmarks befolkning lider af tandlægeskræk – også kaldet odontofobi, og cirka 30 % er nervøse, bange eller har en mild angst for tandbehandling.

Derfor gør vi vores yderste for at give dig en god oplevelse når du behandles ho os. Her er du i trygge hænder, samtidig med at vi passer godt på dine tænder. Det er bevist at jo større kendskab man har til en forestående tandbehandling, jo mindre bange er man, og jo mindre ondt gør det. Derfor vil du hos os blive informeret grundigt før under og efter behandlingen og du er altid velkommen til at stille spørgsmål.

Vi ved også, at når man er bange, har man svært ved at forstå og huske informationer og vejledninger.

Derfor har du altid mulighed for at få både pris og anden vejledning med på skrift før eller i forbindelse med en behandling.

Man har også fundet ud af at hver gang man melder afbud til et tandeftersyn eller udebliver fra en behandling, fordi man er bange, bliver ens angstniveau en anelse højere.

Derfor vil vi i samarbejde med dig gøre vores yderste for at du kommer ind i et godt forløb hos os, hvor du ikke behøver at melde afbud på grund af tandlægeskræk.